توضیحات بازی: نبرد جاده مرگبار : در اواسط جنگ ، موضع تدافعی خود شده است دشمن تاخت و تاز کردن. شما باید قبل از رها شدن دشمن شروع mopping تا. تعامل خود را در نبرد جاده مرگبار و شلیک و راه خود را از خطر!
کنترل / دستورالعمل: جنبش : wasd

, Size: محبوبیت: 4, رای: 3, بازی 4904 بار (485.884 kb)

مخزن بازی ها, جاده بازی ها, نبرد بازی ها,