توضیحات بازی: cute zombies : zombies نمی تواند funnier بیش از اینها ، شلیک توپ های سبز در zombies به آنها جلوگیری از حمله به شما ، به عنوان توقف بسیاری را به شما می تواند شما را قبل از از دست دادن قدرت به آنها حمله
کنترل / دستورالعمل: کلید های arrow به حرکت و spacebar به ساقه

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4690 بار (181.730 kb)

تیرانداز بازی ها, ادم احمق بازی ها,