توضیحات بازی: گلف دره عمیق و باریک دیوانه : انتخاب شخصیت کارتونی مورد علاقه تان ، تنظیم زاویه و قدرت به سکته مغزی و آمار توپ هستند ، موانع در راه را برای توپ به مسافرت وجود دارد ، برخی از این موانع مانند جعبه های هدیه و کمک بالن های توپ برای رفتن حتی بیشتر شده توسط دادن آن را افزایش دهد. bunnies ، کاکتوس و دیگران خواهد شد هنگامی که توپ را متوقف آمار
کنترل / دستورالعمل: تنظیم زاویه برای ضربه را با کلیک کردن ، کلیک کنید دوباره برای تنظیم قدرت

, Size: محبوبیت: 4, رای: 4, بازی 6272 بار (842.674 kb)

توپ بازی ها, انیمیشن بازی ها, کاریکاتور بازی ها, مانع بازی ها, خرس بازی ها, دره باریک و تنگ بازی ها, گلف بازی ها, ضربه بازی ها, مرغ بازی ها,