توضیحات بازی: گربه هالووین خلبان ویژه : این نسخه از نسخه خاصی از گربه خلبان برای هالووین است. لذت ببرید :) گربه خلبان خواهد شد بسیاری از چالش های موجود در هوا روبرو می شوند. ماوس به طرف پایین تا پرواز تا گربه ، موش تا گربه به قطره. انجام پرواز نه بیش از حد بالا به ابرها و یا سقوط به اقیانوس. جلوگیری از اشیاء دیگر پرواز در آسمان.
کنترل / دستورالعمل: این نسخه نسخه ویژه ای از گربه خلبان برای هالووین است. لذت ببرید :) گربه خلبان هوا مواجه خواهد شد بسیاری از چالش ها در. ماوس به طرف پایین تا پرواز تا گربه ، موش تا گربه به قطره. انجام پرواز نه بیش از حد بالا به ابرها و یا سقوط به اقیانوس. جلوگیری از اشیاء دیگر پرواز در آسمان.

, Size: محبوبیت: 3.2, رای: 5, بازی 16464 بار (358.359 kb)

هالووین بازی ها,