توضیحات بازی: شکاف کارت : شکاف کارت دیگر بازی ساده فلش کارت است.
کنترل / دستورالعمل: با کلیک بر روی کارتهای از جدول آنها را رسم سینی کارت شما. شما 2 سینی که در پایین نشان داده شده است. شما هم می توانید کارت را کلیک کنید کارت با ارزش های درست بالای ارزش کارت خود را در سینی یا کارت با ارزش زیر ارزش خود را از شما می توانید دکمه های تغییر کارت خود را در سینی با کلیک روی فلش را مشاهده کنید. این کار باعث بیرون آمدن کارت از شمع سهام.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 7838 بار (739.881 kb)

دیوانه بازی ها,