توضیحات بازی: کاپیتان امریکا : به عنوان کاپیتان همیشه دعوا به نجات بی گناه و مجازات مردمان بد ، ترتیب قطعات بر او را به شکل واقعی
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5532 بار (142.254 kb)

خنده دار بازی ها, کاپیتان امریکا بازی ها, تعجب بازی ها, کاپیتان بازی ها, امریکا بازی ها, ایالات متحده امریکا بازی ها,