توضیحات بازی: حباب سر و صدا : استفاده از سلاح های خود را به پاپ به عنوان حباب های بسیاری که می توانید. کامل تمام سطوح و هدف برای نمره بالا!
کنترل / دستورالعمل: استفاده از کلیدهای جهت دار حرکت و فضا را برای حمله به

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5432 بار (782.708 kb)

حباب بازی ها, ماهی بازی ها,