توضیحات بازی: brix : این تتریس با سیستم نبرد. بازیکن حریف کامپیوتری هوش مصنوعی بسیار خوب است. آن ممکن است بسیار سخت بازیکن حریف را شکست. بنابراین هیئت مدیره رهبر devides به دو طبقه -- برنده / بازنده.
کنترل / دستورالعمل: حرکت : چپ و راست فلش ، چرخش : تا فلش ، پایین : فلش کردن ، رها کردن : نوار فضا.

, Size: محبوبیت: 3.8, رای: 5, بازی 12173 بار (925.450 kb)

بلوک بازی ها, آجر بازی ها, کلاسیک بازی ها, نبرد بازی ها, تتریس بازی ها,