توضیحات بازی: جعبه قطره : بر روی گروهی از دو یا چند جعبه رنگ آنها را به همان پاپ خارج از هیئت مدیره ، امتیاز بیشتری کسب می کنید برای popping خوشه ای بزرگتر از جعبه »است ، نیز وجود دارد محدودیت زمانی برای سرعت بخشیدن به مغز شما ، شما همچنین می توانید زمان نامحدود انتخاب کنید حالت بدون هیچ نگرانی
کنترل / دستورالعمل: جعبه سمت چپ کلیک کنید تا آنها را با صدا شکستن

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5466 بار (2.10282 mb)

پاپ بازی ها, مربع بازی ها, رنگ بازی ها, دختر بازی ها, رنگارنگ بازی ها, جعبه بازی ها, پسر بازی ها, هیجان انگیز بازی ها, استراحت بازی ها,