توضیحات بازی: شکارچی گراز : کشتن تمام از boars دیوانه
کنترل / دستورالعمل: جنبش : کلیدهای جهت دار

, Size: محبوبیت: 3.375, رای: 8, بازی 15088 بار (1.76666 mb)

شکار بازی ها, تیرانداز بازی ها, تفنگ بازی ها, مهاجمان فضا بازی ها,