توضیحات بازی: ضربه آجر : یک بازی پازل که در آن شما گرفتن امتیاز با انتخاب و پاکسازی گروه بلوک.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : موس

, Size: محبوبیت: 3.5, رای: 4, بازی 28101 بار (7.99999 mb)

مسابقه 3 بازی ها, بلوک بازی ها,