توضیحات بازی: عکس ها شبیه ساز استراتژی اساسی دارد : یادگیری کامل استراتژی اساسی برای هر دست ممکن است در عکس ها و سپس عمل کردن صحیح حرکت می کند که روی میز عکس ها شبیه سازی شده. کلید پیروزی در عکس ها است دانستن اینکه چه چیزی در عمل به دست هر ترکیب کنند.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3.8, رای: 5, بازی 9099 بار (49.3642 kb)

مهارت بازی ها, عمل بازی ها, عکس ها بازی ها,