توضیحات بازی: سیاه و سفید جک : جک سیاه و سفید یک نوع بازی با ورق بسیار محبوب است.
کنترل / دستورالعمل: کسب بالاترین ارزش کارت ممکن اما زیر 21

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 7006 بار (2.11386 mb)

جک بلک بازی ها, تراشه بازی ها,