توضیحات بازی: تخت خواب و صبحانه : آیا می توانم یک تخت خواب و صبحانه شما را راه اندازی کنید؟ ببینید که چگونه خود را مدیریت زمان ، مهارت داشتن در این بازی سرگرم کننده به سرعت گام! خدمت به مشتری خود را به خوبی ، ارتقاء داده شده ، پول بیشتر ، پیروزی!
کنترل / دستورالعمل: موس.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 4, بازی 11189 بار (2.11311 mb)

پاپ بازی ها, هتل بازی ها, مدیریت زمان بازی ها,