توضیحات بازی: میدان جنگ ضد حمله : این بازی بسیار کلاسیک دفاعی است ، فلز یواش یواش و بیهوده وقت گذراندن بازی شما باید برای حمله به دشمن از بین بردن تمام آه ، بیا برای به چالش کشیدن!
کنترل / دستورالعمل: استفاده از ماوس عمل ، کشیدن ماوس توپخانه پرتاب.

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 9252 بار (1.84951 mb)