توضیحات بازی: تعادل غلتکی : تعادل غلتکی در وسط تا زمانی که شما می توانید ، حفظ تعادل نیاز به مقدار زیادی غلظت ، آزمون اگر شما در آن خوب هستند
کنترل / دستورالعمل: راست و چپ کلید های arrow به حرکت

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5068 بار (4.21386 kb)

مهارت بازی ها, تعادل بازی ها, دیدن اره بازی ها, غلظت بازی ها, عمل بازی ها, نمره بالا بازی ها, مینی بازی ها,