توضیحات بازی: آزتک ها فال ماهجونگ : جدید زیبا از بازی اعتیاد آور تنوع باستان فال ماهجونگ بازی mahjong.com توسط باستان شناسان کشف کرده اند که در نزدیکی فال ماهجونگ کاشی tenochtitlan و در حال حاضر شما امکان بازی تنوع آزتک ها از چین باستان صبر فال ماهجونگ بازی ها. کلیک کنید در مورد یکسان قفل آنها را حذف کنید. قلم دوم از اقلام باز است وقتی آن دو طرف مجاور باز شوند. شما برنده شوید زمانی که همه ی بخش ها حذف شده است. در 20 سطح و فوق العاده چشمگیر گرافیک وجود دارد.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4, رای: 3, بازی 10150 بار (1.50222 mb)

فال ماهجونگ بازی ها,