توضیحات بازی: 3d اجرا سیارک : در بزرگترین رویداد ورزشی جهان به رقابت شدید... نیست که به یک حفره سیاه و سفید نیاز نیست! با چه سرعتی می تواند مهارت فضای خود را به شما از طریق حرکت به زمینه سیارک ها ، از حاشیه به هسته ، بدون از دست دادن سپر و در حال مرگ خود را در حمام با شکوه از دست و پا یخ زده و فلز.
کنترل / دستورالعمل: با استفاده از ماوس به میان سیارات هدایت ، برای سرعت بخشیدن به عرض ، و بازگشت به ترمز. هر بار که شما ضربه سنگ شما از دست دادن برخی از سپر و حرکت خود را

, Size: محبوبیت: 4.3333333333333, رای: 3, بازی 10501 بار (6.21527 mb)

3d بازی ها, نمره بالا بازی ها, مسابقه بازی ها, مسابقه بازی ها, بهنگام بازی ها, فضا پیما بازی ها, شهاب آسمانی بازی ها,