توضیحات بازی: علاوه بر این تست : این یک بازی از ریاضیات که در آن علاوه بر این معادله نشان داده شده است و شما اتفاق برای پیدا کردن مجموع اعداد نشان داده شده ، حل معادلات ، نمره خود را افزایش می دهد هر وقت به شما پاسخ درست را انتخاب کنید
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3.6666666666667, رای: 3, بازی 5877 بار (452.081 kb)

کودکان و نوجوانان بازی ها, علاوه بر بازی ها, تست بازی ها, پاسخ بازی ها, را انتخاب کنید بازی ها, صحیح بازی ها, ذهن بازی ها, مسابقه بازی ها, ریاضی بازی ها,