παιχνίδια περιγραφή: Pucca αστείο kite αγάπη και συνεργασία: αποφεύγουμε τα shuriken για τη διατήρηση αετό σας και τρέξτε τρέχει τρέχει!
ελέγχους / οδηγίες: χρήση βέλος πάνω και κάτω για να μετακινήσετε αετό σας και να συλλέξει την καρδιά να μπόνους σκορ. Προσοχή Ching, tobe & abyo ή ψάχνουν να πιάσουν αετό σας. όρνιθα κάλτσα Ching για την επισκευή αετό σας.

, Size: δημοτικότητα: 4, ψήφοι: 2, έπαιξε 13330 φορές (1.01218 mb)

Pucca παιχνίδια, kite παιχνίδια,