παιχνίδια περιγραφή: πετράδια swap II: σε αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει μια σειρά πολύτιμων λίθων που διοργανώνονται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο. θα πρέπει να ανταλλάξουν τις θέσεις των πολύτιμων λίθων, ώστε να είναι 3 ή περισσότερα πετράδια του ιδίου είδους που συνδέονται σε μια ευθεία γραμμή και στη συνέχεια θα καταστρέφονται. για να καταργήσετε το επίπεδο που πρέπει να καταστρέψουν πολύτιμους λίθους σε όλες τις θέσεις του προτύπου. το παιχνίδι τελειώνει όταν ο χρόνος είναι επάνω. θα υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για κάθε νέο επίπεδο.
ελέγχους / οδηγίες: κυκλοφορίας: ποντίκι

, Size: δημοτικότητα: 4, ψήφοι: 2, έπαιξε 5984 φορές (333.164 kb)

Bejeweled παιχνίδια, swap παιχνίδια, πετράδια παιχνίδια, swapping παιχνίδια, Fupa παιχνίδια,