παιχνίδια περιγραφή: συλλέκτης λουλούδι: συλλογή ανθέων που υπάγονται στο καλάθι μετακινώντας το καλάθι δεξιά - αριστερά με δεξιά και αριστερά πλήκτρα βέλους, μπορείτε φιλοξενούμενων όπως υψηλή και ο αριθμός των ανθέων που συλλέγουν με επιτυχία, καθώς επίσης και ο χρόνος τελειώνει
ελέγχους / οδηγίες: σωστή κίνηση και χρησιμοποιώντας αριστερά δεξιά / αριστερά βέλη

, Size: δημοτικότητα: 3, ψήφοι: 1, έπαιξε 5226 φορές (159.518 kb)

συλλογή παιχνίδια, χαριτωμένος παιχνίδια, συλλέγουν παιχνίδια, λουλούδι παιχνίδια, αλίευση παιχνίδια,