παιχνίδια περιγραφή: τούβλα ψάρια: καταστρέψουν τα ψάρια, κάνοντας κλικ ομοιόχρωμο ομάδες με τουλάχιστον 3 ψαριών. αν καταστρέψει μια ομάδα με τουλάχιστον 15 ψαριών, τότε μπορείτε να πάρετε μια βόμβα!
ελέγχους / οδηγίες: καταστρέψουν τα ψάρια, κάνοντας κλικ ομοιόχρωμο ομάδες με τουλάχιστον 3 ψαριών.

, Size: δημοτικότητα: 3, ψήφοι: 1, έπαιξε 4699 φορές (247.661 kb)

ψάρι παιχνίδια, τούβλα παιχνίδια,