παιχνίδια περιγραφή: 5 μαθηματικά πέτρα: ένα παζλ, τα μαθηματικά διασκέδασης όπου πρέπει να επιλέξετε 5 αριθμούς για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, ώστε να πάρει τον αριθμό-στόχο. κάθε επίπεδο φέρνει νέες πέτρες και νέες προκλήσεις.
ελέγχους / οδηγίες: κυκλοφορίας: ποντίκι

, Size: δημοτικότητα: 3.75, ψήφοι: 4, έπαιξε 9240 φορές (2.06219 mb)

Εκτός παιχνίδια, μαθηματικά παιχνίδια, πολλαπλασιασμός παιχνίδια,