игри описание: пристрастия тетрис: Tetris клонинг, когато блоковете не са с произход от 4 различни посоки.
Контрол/ инструкции: огън пространство, к: завъртане, J: движат обратно на часовниковата стрелка, л: движат по часовниковата стрелка, P: пауза, ESC: меню, движението: стрелка

, Size: популярност: 2.3333333333333, гласа: 3, играе 16041 пъти (136.713 kb)

логика игри , Tetris игри ,